Dlaczego Schufa ma prawo do przechowywania moich danych?

Podstawę prawną dla przechowywania danych osobowych stanowią przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO). Dotyczy to również agencji kredytowych, takich jak Schufa – przez Valentin Schulte Volkswirt & stud. iur w kancelarii adwokackiej Dr. Thomas Schulte, Berlin.

DSGVO vs. Federalna ustawa o ochronie danych osobowych ( BDSG)

DSGVO reguluje przetwarzanie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zostały one stworzone w celu ujednolicenia dżungli prawnej państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. W większości przypadków stare standardy państw członkowskich zostały dostosowane i obecnie współdziałają z DSGVO. Stało się to również w Niemczech wraz z wprowadzeniem BDSG-neu, która jako lex specialis dodatkowo uwiarygodnia regulacje GDPR.

Wymagania dotyczące zgodnego z prawem wpisu do rejestru Schufa

Schufa powołuje się m.in. na art. 6 DSGVO w odniesieniu do przechowywania danych konsumentów. Artykuł 6 II a) stanowi zatem, że „osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów“. Często zdarza się, że konsumenci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych. Wiele osób wie na przykład, że przy zawieraniu umowy przedstawiana jest im również i w większości przypadków podpisywana zgoda na przetwarzanie ich danych przez Schufa.

Dalsze wymagania wynikają z art. 6 I f) DSGVO. Artykuł ten zezwala na przetwarzanie danych „w celu ochrony uzasadnionych interesów kontrolera lub strony trzeciej“. Schufa stwierdza, że spełnia on ważny cel w niemieckim systemie gospodarczym, ponieważ ostrzega podmioty gospodarcze przed ryzykiem niewykonania zobowiązań przez potencjalnych partnerów umownych. Wynika z tego, że Schufa służy w ten sposób ochronie gospodarki jako całości, a więc również ochronie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub osoby trzeciej.

Ponadto, jako wskazówkę można wykorzystać § 31 BDSG. Reguluje to, że wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe) w odniesieniu do wymagalnych roszczeń mogą być wykorzystywane przez Schufa tylko wtedy, gdy są one albo prawnie wykonalne (§ 31 II nr 1 BDSG), roszczenie zostało wpisane do masy upadłościowej w ramach postępowania upadłościowego (§ 31 II nr 2 BDSG), roszczenie zostało wyraźnie uznane przez osobę zainteresowaną lub stosunek umowny, na którym opiera się roszczenie, “ może zostać rozwiązany bez wypowiedzenia z powodu zaległości płatniczych oraz gdy dłużnik uprzedził o możliwym świadczeniu wzajemnym. W § 31 II nr 4 BDSG uregulowano, kiedy wpisy mogą być dokonywane po upomnieniach. Szczególnie ten punkt często przysparza kłopotów klientom, którzy twierdzą, że nie otrzymali odpowiednich monitów. Zgodnie z prawem dłużnik musiał zostać upomniany co najmniej dwukrotnie, pierwsze upomnienie musiało zostać wysłane co najmniej cztery tygodnie temu, a w trakcie upomnień dłużnik musiał zostać poinformowany o możliwym przekazaniu środków do Schufy. Ponadto dłużnik nie może kwestionować roszczenia. Dlatego też, jeśli dłużnik otrzymał upomnienie w sprawie roszczenia, którego nie można odszukać, zaleca się zakwestionowanie tego roszczenia z drugą stroną i zasięgnięcie porady prawnika w celu wyjaśnienia.

V.i.S.d.P.:

Valentin Markus Schulte
Ekonomista, stud. iur

Kontakt:
Kancelaria prawna Dr. Thomas Schulte
Ulica Maltańska 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de

Kanzlei Dr. Schulte adwokatów jest z powodzeniem cywilno-prawnej od 1995 roku z naciskiem w dziedzinie Internetu, Reputations- i konkurencji prawo aktywne. Reprezentuje on w kraju szeroko pojęte interesy inwestorów indywidualnych. Uzupełnienie danych nadawcy o Kanzleistandort znajdziesz w nadruku na stronie internetowej www.dr-schulte.de.

PRESSEKONTAKT

Dr. Schulte Rechtsanwalt
Dr. Thomas Schulte

Malteserstrasse 170
12277 Berlin

Website: https://www.dr-schulte.de
E-Mail : dr.schulte@dr-schulte.de
Telefon: 030 22 19 220 20
Telefax: 030 22 19 220 21